दुष्काळाचा दाह सोसणारी जनावरे देखिल अडकली “आधार” च्या कचाट्यात . 

मंगळवेढा:- देशातील नागरिकांना ओळख म्हणून सरकारने प्रत्येकाला आधार कार्ड दिले. हे कार्ड नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आले. आधार कार्ड वरुन देशात

Read more
error: Content is protected !!